Adviezen en instemming van de clientenraad

De cliëntenraad heeft op onderwerpen binnen U Centraal advies- of instemmingsrecht. Dit zijn formele rechten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen U Centraal en de cliëntenraad. De cliëntenraad brengt zijn adviezen en instemming per brief uit, u kunt deze op de website nalezen. Naast het advies- en instemmingrecht heeft de cliëntenraad ook recht op informatie en het recht om met initiatieven te komen.

December 2016: (Ongevraagd) Advies Extern Tevredenheids Onderzoek 2016

November 2016: Advies Jaarplan 2017

Augustus 2015: Advies over Visie, missie en doelen U Centraal

Oktober 2015: Advies over de werving en selectie van nieuwe leden Raad van Toezicht

Oktober 2015: Instemming regeling Vertrouwenspersoon

November 2015: Advies organisatieplan

Natuurlijk wil ik graag een betaalde baan. Toch ben ik ook heel blij met mijn vrijwilligerswerk. Het geeft me een goede reden om op te staan, bezig te blijven. Gewoon een fijne werkplek. Telefoonvrijwilliger Algemene Hulpdienst