Nieuws van het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers

Waar is het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers mee bezig? Wat zijn de standpunten van de raad? Waar richt de raad zijn pijlen op? U leest het in deze rubriek, waar wij geregeld nieuwtjes plaatsen!

Even voorstellen - Trefpunt maart & april 2020 (blz 7)

Afscheid Marja Bakker als lid van de Vrijwilligersraad - Trefpunt jan & feb 2020 (blz 7)

‘Eerst dacht ik: dit is niets voor mij. Later bleek de stof toch zeer waardevol! Prima.’ Mantelzorger over cursus bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht