Onderzoeksvrijwilliger Clientenraadsbrigade

U Centraal is namens de Cliëntenraad met spoed op zoek naar een Onderzoeksvrijwilliger. Het is een vrijwilligersklus die in november 2017 afloopt. Het kost één dagdeel per week, zelf flexibel in te delen. In die periode ga je op bezoek bij cliënten van U Centraal om erachter te komen of de diensten van U Centraal aansluiten bij hun vraag.

De brigade is al vanaf de lente 2017 van start met een aantal onderzoek vrijwilligers: zij zijn enthousiast over hun werkzaamheden. Om het project af te kunnen ronden komen we nog wat mankracht te kort: we zijn op zoek naar twee vrijwilligers die ieder 13 cliënten kunnen bezoeken voor een goed gesprek.


Wat doet de Cliëntenraad?

U Centraal wil de invloed en medezeggenschap van cliënten en vrijwilligers versterken. Het is voor U Centraal, een organisatie in het sociaal domein, daarom niet meer dan logisch dat cliënten enerzijds, en betaalde- en onbetaalde medewerkers anderzijds mede bedenken en bepalen welke koers U Centraal vaart.

De Cliëntenraad van U Centraal kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid zitting in hebben genomen.


Wat is de Cliëntenraadsbrigade?

De brigade is het uitvoerend orgaan van de CR. Dit doet de brigade in projectvorm: er worden steeds nieuwe thema’s en onderwerpen onderzocht. Daarom kan de samenstelling van de brigade na ieder project wisselen. Als lid van de brigade ga je in gesprek met cliënten van U Centraal over hun ervaringen met de dienstverlening. De bevindingen worden gerapporteerd aan de CR. Hiermee kan de CR bijvoorbeeld een beleidswijziging voorstellen. Omdat deze manier van aanpakken voor de CR en voor de brigade nog betrekkelijk nieuw is, is er alle ruimte voor jouw inbreng en voor verbetersuggesties.

De opdracht, waarvoor wij nu vrijwilligers werven:

Doe onderzoek naar (de effecten van) alle activiteiten van U Centraal met betrekking tot eenzaamheid.

Toelichting

Eenzaamheid is een serieus probleem, ook in Utrecht. Uit statistische analyse blijkt dat 18.000 Utrechters ernstig eenzaam zijn. U Centraal biedt meerdere ‘producten’ aan om mensen die zich eenzaam voelen te helpen. En toch blijven er veel mensen eenzaam. De brigade bijt zich de komende maanden vast in dit onderwerp met als doel het doen van aanbevelingen aan de Cliëntenraad. De doelgroep voor het onderzoek zijn mensen van 19 tot 64 jaar.

De functie:

Algemene eisen

  • Voldoende abstraherend vermogen hebben om waardevrij onderzoek te kunnen doen.
  • Voldoende stevig in je schoenen staan – je zal misschien schrijnende zaken tegenkomen.
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.
  • Voldoende gemotiveerd zijn – je draagt bij aan belangrijk onderzoek.
  • Voldoende tijd en energie hebben in de periode april, mei, juni 2017.

Specifieke eisen

  • Plezier hebben in het ontmoeten van verschillende soorten mensen.
  • Nieuwsgierig, goed kunnen luisteren en kunnen doorvragen.
  • Informatie integer en secuur digitaal kunnen verwerken.

Wij bieden:

  • Zitting in een divers en leuk team met ondersteuning van de functionaris medezeggenschap en compliance.
  • Begeleiding en (groeps)scholing/training.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie contact op met Annemarije Bousema, functionaris medezeggenschap en compliance, a.bousema@u-centraal.nl, 06 53 720 353

Solliciteren:

Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar clientenraad@u-centraal.nl.

Als vrijwilliger financien en administraties mag ik heel dichtbij komen in het leven van mijn client. Dat vind ik heel bijzonder. Vrijwilliger Financien en Administraties