Lid van het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers

Het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers (MZT-VR), voorheen Vrijwilligersraad, is op zoek naar nieuwe leden. Het MZT-VR behartigt de belangen van ruim 1000 vrijwilligers van de stichtingen U Centraal, JoU (Jongerenwerk Utrecht) en Specifieke Jeugdprojecten.

De vrijwilliger is een belangrijk onderdeel in de organisaties. Het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers, voorheen Vrijwilligersraad, kijkt door de ogen van de vrijwilligers naar de organisatie en het beleid. Deze vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in, bijvoorbeeld bij cliënten thuis, bij een buurtteam, in de training en begeleiding van andere vrijwilligers, aan de telefoon of als begeleider van een activiteit.

Het MZT-VR bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. In een overeenkomst is vastgelegd welke rechten en bevoegdheden het MZT-VR heeft. Elke maand vergaderen we met elkaar, waarbij ieders inbreng erg wordt gewaardeerd.

De tijdsinvestering voor leden van het MZT-VR varieert per maand. Gemiddeld kun je uitgaan van 8 tot 16 uur per maand.


Wat we van je vragen

 1. Je bent als vrijwilliger werkzaam bij één van de drie organisaties.
 2. Je stelt de belangen van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers voorop.
 3. Je bent in staat om de belangen van vrijwilligers en de organisatie te onderscheiden.
 4. Je bent sociaal bewogen, communicatief vaardig en kunt omgaan met vertrouwelijkheid.


Wat we verder verwachten

 • Inzicht willen hebben in de positie die vrijwilligers innemen en de ervaringen die zij op doen in de uitvoering van hun vrijwillige werkzaamheden.
 • In staat zijn om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het perspectief van de vrijwilliger te kunnen beschouwen en analyseren.
 • Bereidheid hebben om je nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor vrijwilligers kan worden vormgegeven.


Wij bieden

 • zitting in een divers en leuk team.
 • actief betrokken zijn bij grote veranderingen in de samenleving rond vrijwillige inzet en participatie.
 • begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training.
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met beleidsontwikkeling en mee te denken op bestuurlijk niveau.
 • een onkostenvergoeding.

Ben je enthousiast en gemotiveerd en beschik je over voldoende tijd? Of wil je er eerst wat meer over horen? Stuur dan een mail naar vrijwilligersraad@stichting-pk.nl of bel naar het algemene nummer 030-236 1770 en vraag naar Annemie van Antwerpen.

" Als ik een brief van Steunpunt Mantelzorg krijg, word ik altijd helemaal vrolijk. Er is iemand die aan me denkt." Ikram, mantelzorger